قیمت دلار امروز 2023/11/24 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/24 ساعت 16:09:40 برابر با 503,590 پانصد و سه هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 548,440 پانصد و چهل و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 631,150 ششصد و سی و یک هزار و صد و پنجاه ریال قیمت طلا