قیمت دلار امروز 2023/11/23 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/23 ساعت 16:07:25 برابر با 503,240 پانصد و سه هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 548,670 پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 631,510 ششصد و سی و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت طلا