قیمت دلار امروز 2023/11/22 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/22 ساعت 16:06:27 برابر با 501,090 پانصد و یک هزار ونود ریال قیمت یورو 546,570 پانصد و چهل و شش هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 628,790 ششصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و نود ریال قیمت طلا