قیمت دلار امروز 2023/11/21 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/21 ساعت 16:14:53 برابر با 502,170 پانصد و دو  هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,110 پانصد و پنجاه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 629,730 ششصد و بیست و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت طلا