قیمت دلار امروز 2023/11/20 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/20 ساعت 16:06:22 برابر با 502,500 پانصد و دو  هزار و پانصد ریال قیمت یورو 548,930 پانصد و چهل و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 627,250 ششصد و بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت طلا