قیمت دلار امروز 2023/11/19 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/19 ساعت 16:08:24 برابر با 503,990 پانصد و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 549,900 پانصد و چهل و نه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 627,430 ششصد و بیست و هفت هزار و چهار صد و سی ریال قیمت طلا