قیمت دلار امروز 2023/11/18 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/18 ساعت 16:09:01 برابر با 506,300 پانصد و شش هزار و سیصد ریال قیمت یورو 552,570 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 630,340 ششصد و سی هزار و سیصد و چهل ریال قیمت طلا