قیمت دلار امروز 2023/11/17 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/17 ساعت 16:12:47 برابر با 508,977 پانصد و هشت هزار و نه صد و هفتاد و هفت ریال قیمت یورو 550,517 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و هفده ریال قیمت پوند 630,070 ششصد و سی هزار وهفتاد ریال قیمت طلا