قیمت دلار امروز 2023/11/16 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/16 ساعت 16:05:21 برابر با 508,580 پانصد و هشت هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت یورو 550,290 پانصد و پنجاه هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 629,490 ششصد و بیست و نه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت طلا