قیمت دلار امروز 2023/11/15 ساعت 16:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/15 ساعت 16:20:49 برابر با 508,910 پانصد و هشت هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 553,570 پانصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 635,380 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت طلا