قیمت دلار امروز 2023/11/13 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/13 ساعت 16:09:39 برابر با 511,560 پانصد و یازده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 546,050 پانصد و چهل و شش هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 625,230 ششصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی ریال قیمت طلا