قیمت دلار امروز 2023/11/12 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/12 ساعت 16:10:11 برابر با 513,520 پانصد و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 550,170 پانصد و پنجاه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 627,650 ششصد و بیست و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت طلا