قیمت دلار امروز 2023/11/11 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/11 ساعت 16:06:31 برابر با 513,460 پانصد و سیزده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 550,240 پانصد و پنجاه هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 627,720 ششصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت طلا