قیمت دلار امروز 2023/11/08 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/08 ساعت 16:09:49 برابر با 512,150 پانصد و دوازده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 547,030 پانصد و چهل و هفت هزار وسی ریال قیمت پوند 628,350 ششصد و بیست و هشت هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت طلا