قیمت دلار امروز 2023/11/07 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/07 ساعت 16:15:17 برابر با 513,130 پانصد و سیزده هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 548,900 پانصد و چهل و هشت هزار و نه صد ریال قیمت پوند 632,010 ششصد و سی و دو  هزار وده ریال قیمت طلا