قیمت دلار امروز 2023/11/06 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/06 ساعت 16:10:30 برابر با 513,100 پانصد و سیزده هزار و صد ریال قیمت یورو 552,260 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 636,770 ششصد و سی و شش هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت طلا