قیمت دلار امروز 2023/11/05 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/05 ساعت 16:07:23 برابر با 514,150 پانصد و چهارده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 552,270 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 635,920 ششصد و سی و پنج هزار و نه صد و بیست ریال قیمت طلا