قیمت دلار امروز 2023/11/03 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/03 ساعت 16:06:22 برابر با 522,349 پانصد و بیست و دو  هزار و سیصد و چهل و نه ریال قیمت یورو 556,979 پانصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 637,109 ششصد و سی و هفت هزار و صد و نه ریال قیمت طلا