قیمت دلار امروز 2023/11/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/02 ساعت 16:05:42 برابر با 520,870 پانصد و بیست هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 554,240 پانصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 635,270 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت طلا