قیمت دلار امروز 2023/11/01 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/01 ساعت 16:10:35 برابر با 517,800 پانصد و هفده هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 545,710 پانصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 627,900 ششصد و بیست و هفت هزار و نه صد ریال قیمت طلا