قیمت دلار امروز 2023/10/31 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/31 ساعت 16:10:14 برابر با 516,750 پانصد و شانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 549,960 پانصد و چهل و نه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 628,890 ششصد و بیست و هشت هزار و هشت صد و نود ریال قیمت طلا