قیمت دلار امروز 2023/10/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/30 ساعت 16:05:40 برابر با 512,050 پانصد و دوازده هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 541,050 پانصد و چهل و یک هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 620,120 ششصد و بیست هزار و صد و بیست ریال قیمت طلا