قیمت دلار امروز 2023/10/29 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/29 ساعت 16:07:39 برابر با 513,900 پانصد و سیزده هزار و نه صد ریال قیمت یورو 544,100 پانصد و چهل و چهار هزار و صد ریال قیمت پوند 623,810 ششصد و بیست و سه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت طلا