قیمت دلار امروز 2023/10/28 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/28 ساعت 16:09:05 برابر با 518,660 پانصد و هجده هزار و ششصد و شصت ریال قیمت یورو 550,190 پانصد و پنجاه هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 631,000 ششصد و سی و یک هزار ریال قیمت طلا