قیمت دلار امروز 2023/10/27 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/27 ساعت 16:06:04 برابر با 515,340 پانصد و پانزده هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 544,094 پانصد و چهل و چهار هزار ونود و چهار ریال قیمت پوند 624,714 ششصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و چهارده ریال قیمت طلا