قیمت دلار امروز 2023/10/26 ساعت 16:19

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/26 ساعت 16:19:34 برابر با 514,280 پانصد و چهارده هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 542,220 پانصد و چهل و دو  هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 621,850 ششصد و بیست و یک هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت طلا