قیمت دلار امروز 2023/10/25 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/25 ساعت 16:05:27 برابر با 510,810 پانصد و ده هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 540,820 پانصد و چهل هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 619,980 ششصد و نونزده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت طلا