قیمت دلار امروز 2023/10/24 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/24 ساعت 16:05:24 برابر با 505,840 پانصد و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 540,600 پانصد و چهل هزار و ششصد ریال قیمت پوند 621,000 ششصد و بیست و یک هزار ریال قیمت طلا