قیمت دلار امروز 2023/10/23 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/23 ساعت 16:11:31 برابر با 505,800 پانصد و پنج هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 536,740 پانصد و سی و شش هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 616,130 ششصد و شانزده هزار و صد و سی ریال قیمت طلا