قیمت دلار امروز 2023/10/22 ساعت 16:19

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/22 ساعت 16:19:00 برابر با 504,850 پانصد و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 535,650 پانصد و سی و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 614,870 ششصد و چهارده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت طلا