قیمت دلار امروز 2023/10/20 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/20 ساعت 16:13:53 برابر با 510,880 پانصد و ده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 541,810 پانصد و چهل و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 621,950 ششصد و بیست و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا