قیمت دلار امروز 2023/10/19 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/19 ساعت 16:16:54 برابر با 510,630 پانصد و ده هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 540,600 پانصد و چهل هزار و ششصد ریال قیمت پوند 621,294 ششصد و بیست و یک هزار و دویست و نود و چهار ریال قیمت طلا