قیمت دلار امروز 2023/10/18 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/18 ساعت 16:05:54 برابر با 508,620 پانصد و هشت هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 541,710 پانصد و چهل و یک هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 625,400 ششصد و بیست و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت طلا