قیمت دلار امروز 2023/10/17 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/17 ساعت 16:05:20 برابر با 508,400 پانصد و هشت هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 537,740 پانصد و سی و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 619,970 ششصد و نونزده هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا