قیمت دلار امروز 2023/10/15 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/15 ساعت 16:13:14 برابر با 507,740 پانصد و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 534,950 پانصد و سی و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 616,890 ششصد و شانزده هزار و هشت صد و نود ریال قیمت طلا