قیمت دلار امروز 2023/10/14 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/14 ساعت 16:15:17 برابر با 507,800 پانصد و هفت هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 536,640 پانصد و سی و شش هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 619,850 ششصد و نونزده هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت طلا