قیمت دلار امروز 2023/10/13 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/13 ساعت 16:15:13 برابر با 512,092 پانصد و دوازده هزار ونود و دو  ریال قیمت یورو 545,932 پانصد و چهل و پنج هزار و نه صد و سی و دو  ریال قیمت پوند 632,462 ششصد و سی و دو  هزار و چهار صد و شصت و دو  ریال قیمت طلا