قیمت دلار امروز 2023/10/12 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/12 ساعت 16:10:54 برابر با 511,290 پانصد و یازده هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 546,890 پانصد و چهل و شش هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 633,880 ششصد و سی و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت طلا