قیمت دلار امروز 2023/10/11 ساعت 16:26

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/11 ساعت 16:26:11 برابر با 514,430 پانصد و چهارده هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 550,290 پانصد و پنجاه هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 637,680 ششصد و سی و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت طلا