قیمت دلار امروز 2023/10/10 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/10 ساعت 16:08:38 برابر با 518,530 پانصد و هجده هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 554,820 پانصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 641,950 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا