قیمت دلار امروز 2023/10/08 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/08 ساعت 16:13:07 برابر با 515,010 پانصد و پانزده هزار وده ریال قیمت یورو 552,250 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 638,200 ششصد و سی و هشت هزار و دویست ریال قیمت طلا