قیمت دلار امروز 2023/10/07 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/07 ساعت 16:13:06 برابر با 503,200 پانصد و سه هزار و دویست ریال قیمت یورو 533,620 پانصد و سی و سه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 616,670 ششصد و شانزده هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت طلا