قیمت دلار امروز 2023/10/06 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/06 ساعت 16:11:02 برابر با 498,970 چهار صد و نود و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 523,129 پانصد و بیست و سه هزار و صد و بیست و نه ریال قیمت پوند 603,909 ششصد و سه هزار و نه صد و نه ریال قیمت طلا