قیمت دلار امروز 2023/10/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/02 ساعت 16:05:54 برابر با 495,990 چهار صد و نود و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 522,380 پانصد و بیست و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 602,260 ششصد و دو  هزار و دویست و شصت ریال قیمت طلا