قیمت دلار امروز 2023/05/30 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/05/30 ساعت 17:07:34 برابر با 517,170 پانصد و هفده هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 555,060 پانصد و پنجاه و پنج هزار وشصت ریال قیمت پوند 640,300 ششصد و چهل هزار و سیصد ریال قیمت طلا