قیمت دلار امروز 2023/05/29 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/05/29 ساعت 17:07:00 برابر با 515,120 پانصد و پانزده هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 552,920 پانصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 636,290 ششصد و سی و شش هزار و دویست و نود ریال قیمت طلا