قیمت دلار امروز 2023/03/23 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/23 ساعت 17:05:27 برابر با 472,230 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 511,480 پانصد و یازده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 586,130 پانصد و هشتاد و شش هزار و صد و سی ریال قیمت طلا