قیمت دلار امروز 2023/03/22 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/22 ساعت 17:05:17 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت طلا