قیمت دلار امروز 2023/01/31 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/31 ساعت 16:05:59 برابر با 438,680 چهار صد و سی و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 483,970 چهار صد و هشتاد و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 550,490 پانصد و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت طلا