قیمت دلار امروز 2023/01/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/30 ساعت 16:05:40 برابر با 436,560 چهار صد و سی و شش هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 486,160 چهار صد و هشتاد و شش هزار و صد و شصت ریال قیمت پوند 552,560 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و شصت ریال قیمت طلا